TUNNPLÅTSBEARBETNING: BOCKNINGS-, SKÄR- OCH SAXMASKINER


         


 MilTyr erbjuder ett brett sortiment av kostnadseffektiva lösningar inom området tunnplåtbearbetning.
Genom ’Tapco Europe Tools’, en av Europas ledande Maskinleverantörer, erbjuder vi hög kvalitativa och moderna produktionsmaskiner tillverkade enligt den senaste teknologin.
I vårt program finns bocknings-, skär- och saxmaskiner, allt från små lätta handdrivna maskiner till hydrauliska och/eller elektriskt drivna maskiner.
Maskiner levereras till: plåtslagerier, bygg- och ventilationsplåtslagare och plåtbearbetande industrier mm.

Bockningsmaskiner och Skärmaskiner:

  • MAX-20 Bärbar Bockning- och Skärmaskin
  • SuperMax Bärbar Bockning- och Skärmaskin
  • ProMax 100-200 Små handdrivna maskiner; öppen backsidan
  • ShopMax 2000-2500-3000 Handdrivna, hög kvalitet; öppen baksida
  • ShopMax 2000-3000 HD ”Heavy Duty” Handdrivna, hög kvalitet; öppen baksida

Skärmaskiner:

  • Slitter 1 mtr. Små handdriven skärmaskin
  • Slitter 1-1,5 mtr. Små elektriskt driven skärmaskin
 

Bildbank


 Video


 Nedladdningar


MAX-20

Pro Max 100-200

ShopMax 2000-2500

ShopMax HD 2000-3000

SuperMax

 

Besök vår internationella webbsida av Tapco maskiner.
Här hittar du: information, bilder, filmer, broschyr, tekniska uppgifter m.m. i olika språk.