HYGIENISKA BYGGPRODUKTER - WONDERBOARD

Hygieniska byggprodukter från MilTyr är ett sortiment av vägg- och takbeklädningspaneler för inomhusbruk som uppfyller de krävande HCCP normen. Materialen som används är polyester med eller utan isolering. Focus är på att bygga ett hygieniskt arbetsrum för t.e.x. bagerier, charkuterier, fisk-industrier, biltvättning m.m. Allting med speciella krav på hygien.

WONDERBOARD
vägg- och takbeklädning